Infografien Abisua

Aurrealdeetako, elementu komunetako eta gainerako espazioetako infografiak orientagarriak dira eta aldaketa arrazoi ahal izango dira proiektu teknikoetan. Barruko infografietako altzariak ez daude sartuta eta etxebizitzetako hornikuntza kalitate memorian esandakoa izango da.